Browsing: #پارلمان‌بریتانیا

اولین مناظره گروپ پارلمانی احزاب بریتانیا برای هزاره‌ها (چهارشنبه ۷ژوئن/۱۷جوزا) در پارلمان این کشور برگزار شد. پاول بریستو، رئیس گروپ پارلمانی در آغاز این مناظره گفت،…

بیشتر...