خبرگزاری صدای شهروند

پالیسی

خبرگزاری “صدای شهروند” یک سازمان رسانه‌ای مستقل است که در سویدن فعالیت می‌کند. این خبرگزاری اهدافی را دنبال می‌کند که بر پایه حقوق بشر، دموکراسی، آزادی بیان، شفافیت و پاسخگویی قرار دارند.

پالیسی خبرگزاری صدای شهروند شامل موارد زیر است:

1. حفظ حقوق بشر و آزادی بیان: خبرگزاری صدای شهروند به حفظ حقوق بشر و آزادی بیان متعهد است و از دسترسی آزاد و بدون محدودیت به اطلاعات حمایت می‌کند.

2. شفافیت و صداقت: خبرگزاری صدای شهروند به حفظ شفافیت و صداقت در گزارش‌های خود متعهد است و سعی می‌کند تا در انتشار اخبار و اطلاعات بدون هیچگونه تبعیض و تحریف عمل کند.

3. عدم تبعیض: خبرگزاری صدای شهروند تضمین می‌کند که در انتشار خبرها و اطلاعات، هیچگونه تبعیضی را در نظر نمی‌گیرد و به صورت کاملاً بی‌طرف و حرفه‌ای عمل می‌کند.

4. محافظت از حقوق مالکیت فکری: خبرگزاری صدای شهروند به حفظ حقوق مالکیت فکری خود و سایر اشخاص مرتبط با آن متعهد است و هرگونه استفاده غیرمجاز از محتوای خود را ممنوع می‌داند.

 

حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی

خبرگزاری صدای شهروند به حفظ حریم خصوصی اشخاص مرتبط با خبرهای خود و همچنین کارکنان خود متعهد است.

خبرگزاری صدای شهروند به حفظ حریم خصوصی اشخاص مرتبط با خبرها و همچنین کارکنان خود متعهد است. این خبرگزاری در تمامی فعالیت‌های خود سعی می‌کند برای حفظ حریم خصوصی افراد، از اطلاعات شخصی و حساس استفاده نکند.

به علاوه، خبرگزاری صدای شهروند به حفظ حقوق حریم خصوصی در ارتباط با کاربران و بازدیدکنندگان وب‌سایت خود نیز متعهد است و از اطلاعاتی که در حین استفاده از خدمات وب‌سایت جمع‌آوری می‌شود، به صورت محرمانه و با رعایت قوانین حفظ حریم خصوصی استفاده می‌کند.

در پالیسی خبرگزاری صدای شهروند آمده است که هیچ گونه اطلاعات شخصی کاربران و بازدیدکنندگان وب‌سایت، از جمله نام، ایمیل، شماره تلفن و آدرس پستی، به شخص یا سازمان دیگری منتقل نمی‌شود و تنها برای ارتباط با کاربران و ارسال اطلاعیه‌ها یا خدمات خاصی که توسط خبرگزاری ارائه می‌شود، استفاده می‌شود.

در کل، خبرگزاری صدای شهروند به حفظ حریم خصوصی و شخصی افراد و کاربران خود بسیار اهمیت می‌دهد و تلاش می‌کند تا در همه فعالیت‌های خود این اصل را رعایت کند.