Browsing: تحلیل

فساد مالی، این پدیده‌‌ شوم، یکی از بزرگترین موانع در جهتِ رشد و انکشاف یک کشور بوده و از بالاترین مقام‌های حکومتی الی قدمه‌های پایین‌تر در…

بیشتر...

افغانستان کشوری‌ست که سالیان متمادی عرصه‌ رقابت قدرت‌های مختلف بوده و به دنبال دخالت‌های جهانی و تحت تاثیر اوضاع داخلی، شاهد مهاجرت گسترده‌ شهروندان افغانستان به…

بیشتر...