Browsing: روایت زندگی زیر سایه طالبان

یافته‌های خبرگزاری صدای شهروند در غرب کابل و استان بامیان نشان می‌دهد که عده‌ای از سید‌های شیعه در افغانستان از هرنوع مدرک‌سازی بر علیه هزاره‌ها دریغ…

بیشتر...