Browsing: تلوزیون راه فردا

‏منابع از کابل به خبرگزاری صدای شهروند می‌گویند، طالبان دیروز(شنبه ۱۷ژوئن/۲۷جوزا) رضا شهیر خبرنگار تلوزیون راه فردا هنگام برگشت از ایران در مسیر هرات-کابل بازداشت نمودند.…

بیشتر...