Browsing: کمیته‌ای بین‌المللی المپیک

کمیته‌ای بین‌المللی المپیک گفته است که قرار است اقدام‌های حفاظتی بیشتری را برای ورزشکاران افغانستان درنظر بگیرد. از نظر این کمیته ورزشکاران افغانستان فعلن در وضعیت…

بیشتر...