مؤلف: Arah Mehrban

بربنیاد گزارش‌های مرکز نظارت بر جابه‌جایی داخلی (آی‌دی‌ام‌سی) تعداد آوارگان داخلی به۲۸.۳ملیون نفر رسیده است. علت این آوارگی‌های داخلی، جنگ‌های درون‌کشوری و بلاهای طبیعی خوانده شده…

بیشتر...