مؤلف: Mohammad Raja

دادستان استان همدان ایران اعلام کرده است که ساختمان‌ها یا پیمان‌کارانی که از شهروندان افغانستانی کارگر می‌گیرند، پلمب خواهند شد. در تازه ترین اقدام دادستان استان…

بیشتر...