مؤلف: VOC-NEWS

خبرگزاری صدای شهروند متعهد به بازتاب واقعیت‌های افغانستان و جهان به صورت مسلکی و تخصصی می‌باشد. هدف این خبرگزاری اطلاع‌رسانی دقیق، مستند،‌ متوازن و بی‌طرفانه است. ساحه فعالیت خبرگزاری صدای شهروند، حقوق شهروندی، روایت نسل‌کشی هزاره‌ها، حقوق بشر، حاکمیت قانون، و مبارزه با فساد اداری می باشد.

تحریک طالبان پاکستان تهدید کرده است که اگر بازداشت خانواده‌ها و بستگان اعضای این گروه از سوی ارتش‌ پاکستان متوقف نشود، این گروه خانواده‌های مقام‌های دولتی…

بیشتر...