Browsing: شورای امنیت سازمان ملل

شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از سرمنشی این سازمان خواسته است که برای پیش‌برد گفتگو‌های صلح نماینده ویژه در افغانستان تعیین کند. این…

بیشتر...