Browsing: محرومیت

«وزن! وزن! وزن به پنج‌ روپه؛ بیایید که دست‌لاف نکرده‌ایم.» صدای بغض‌گرفته‌ای زنی است که با نشر نوار تصویری از کار شاقه در کنار خیابان، زیر آفتاب سوزان، تلاش کرده است تا از این طریق روایتی…

بیشتر...