مؤلف: Dehzad

خبرگزاری صدای شهروند: در تازه‌ترین مورد، باشندگان منطقه‌ی «سیاه‌چوب» در شهرستان «سنگ‌تخت و بندر» استان دایکندی، خواهان کمک فوری سه میلیون افغانی از سوی هزاره‌های خارج…

بیشتر...

با روی‌کار آمدن جمهوریت در افغانستان، امیدها در اکثر استان‌های فراموش‌شده‌ی و دور افتاده‌ی افغانستان زنده شد. با شکست دور نخست امارت، زنجیره‌ی تحریم‌های غذایی هزاره‌جات نیز از بین رفت و…

بیشتر...