مؤلف: Farahnaz Nemati

براساس گزارش منابع محلی، والی میدان وردک از ۱۷ نفرهزاره‌هایی که به دلیل درخواست کوچی‌ها‌ زندانی شده بود، خواسته است که یک میلیون هفتصد و پنجاه…

بیشتر...

منابع محلی روز پنج‌شنبه، ۱۲اسد می‌گویند، پنج نفر از باشندگان روستای” رَشَک” در منطقه پشته‌غرغری شهرستان پنجاب بامیان به دلیل تسلیم نکردن زمین و خانه‌های شان…

بیشتر...