مؤلف: بیگانه

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان گفته است که اخیرن حکومت پاکستان برخلاف کنوانسیون‌های بین‌‌المللی در مورد حقوق پناهندگان، هزاران شهروند افغانستان را که در پاکستان…

بیشتر...